Farm House (เรือนแถว)

Desciption

ห้องเรือนแถว (Standard room) จำนวน 5 ห้อง

ขนาด 24 ตารางเมตร รวมระเบียง

อยู่ริมแปลงปลูกผักสลัดที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศ

ห้องนอนปลอดสารเคมีแรงๆ ปลอดสารแร่ใยหิน VOCs และเครื่องนอนออแกนิคจากธรรมชาติในระดับ “ฟรีฟอร์มัลดีไฮด์” ที่ไม่มีที่ใดทำมาก่อน

Activity

 • ที่พัก 1 คืน
 • กิจกรรมต่างๆในฟาร์ม เช่น
  • เที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์ปลูกผักสลัด มาลงมือปลูกผักสลัด ตัดผักกินสดด้วยตัวเอง
  • ลิ้มลองอาหารออแกนิคที่ปรุงโดยปลอดน้ำตาลจัดขาว ชูรสและไม่ใช่เตาไมโครเวฟ และหลีกเลี่ยงการน้ำมันเติมไฮโดรเจน แต่ยังคงรสชาติความอร่อย
  • ชมโรงเพาะขนาดยักษ์ พร้อมกิจกรรมการคัดเมล็ด การเพาะเมล็ด ตลอดจนการตัดผัก และเก็บผัก
  • ขี่จักรยานรอบไร่ นอนเล่นริมบ่อ ชมสวนสมุนไพร และต้นไม้ยืนต้นรอบไร่
  • นอนเล่นริมบ่อ แช่เท้าในน้ำอุ่นสมุนไพร
  • จิบกาแฟและถ่ายภาพกับสวนผักสลัดบนพื้นที่กว้างไม่มีมีเสา หรืออาคาร มาบังสายตา
  • ซื้อของฝาก สินค้ากรีนๆ กลับบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ออร์แกนิก หมอนร้อยปี ที่นอนฝ้ายเดอฟูตง เครื่องสำอางออแกนิค Pumipure