ชุมชนคลองรางจระเข้

Desciption

หลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเมือง มาสัมผัสวิถีชีวิตชนบทริมน้ำที่ “คลองรางจระเข้” ชุมชนเก่าแก่ริมคลองที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตอยู่กับกับสายน้ำเหมือนที่เป็นมาในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง

สนุกไปกับการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ซึ่งน้ำในลำคลองที่ยังคงใสสะอาดเต็มไปด้วยปลานานาชนิด พืชไม้น้ำนานาพรรณ ดอกบัวในบึง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น นกนานาชนิดที่ทำรังบนต้นไม้ตามธรรมชาติอยู่ริมฝั่งคลอง และนาข้าวเขียวขจีในฤดูกาลทำนา

ชมการหาปลาในคลองแบบดังเดิมที่หาชมได้ยาก เช่น การลอยแหหาปลา การทอดแหจับปลา การหาปลาด้วยการยกยอ แล้วมาลองยกยอจับปลาด้วยตัวเอง แวะเก็บดอกบัวในบึง เก็บผักริมตลิ่ง และเรียนการพับดอกบัวบูชาพระกันบนเรือ

สักการะหลวงพ่อโตอายุกว่า 400 ปี พระศักดิ์คู่ชุมชนอายุกว่า300ปีที่วัดรางจระเข้ และชมเรือนรสิงห์เรือสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

รับประทานอาหารเที่ยงเมนูพื้นบ้านและขนมไทยของชุมชน และพักผ่อนบนเรือนแพ พร้อมกิจกรรมริมคลอง เล่นน้ำคลอง ตีโป่ง พายเรือป้าบ งมหอยขมเชิงท่าน้ำ และหัดสานปลาตะเพียนด้วยใบมะพร้าว

นอกจากนี้ยังมีที่พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ในเรือนแพให้บริการ พร้อมตื่นเช้าใส่บาตรพระทางน้ำ หรือ จะไปทำบุญที่วัดรางจระเข้ได้อีกด้วย

 

ที่ตั้ง

26/1 หมู่10 ตำบลบ้านโพธิ์ 26/1 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

 

ขึ้นทางด่วนมาลงที่ด่านบางประอิน ขับตรงมาเรื่อย ๆ จะเห็นสะพานต่างระดับอำเภอเสนา ขับมาจนถึงอำเภอเสนา ประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร และจากอำเภอเสนามาโฮมสเตย์คลองรางจรเข้ประมาณ 5 กิโลเมตร

Activity

 •  สักการะ “หลวงพ่อโตโลกนายก” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนอายุกว่า 400 ปี ที่วัดรางจระเข้
 •  ล่องเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านบรรยากาศสองฝั่งคลอง และวิถีชุมชนการประมงน้ำจืด เช่น การลอยข่ายหาปลา การทอดแห การยกยอจับปลา
 •  กิจกรรมยกยอจับปลาด้วยตัวเอ
 •  ชมนาบัว พร้อมเก็บดอกบัวในบึง มาพับกลีบบัวเพื่อบูชาพระ
 •  เที่ยว“วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม” หรือ วัดเกาะ ชมเรือนรสิงห์ อายุกว่า 100 ปี ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการชนะประกวดเรือแข่
 •  อาหารเที่ยง และของว่างขนมไทยพร้อมน้ำสมุนไพร
 •  พักผ่อนบนเรือนแพ เล่นน้ำคลอง ตีโป่ง พายเรือป้าบ งมหอยขมเชิงท่าน้ำ

Package

One day trip

Description

กิจกรรมท่องเที่ยววันเดียว ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชนบทริมน้ำ สักการะพระศักดิ์สิทธิ์ พร้อมอาหารเที่ยง

** หากจองมากกว่า 5 ท่าน สามารถสอบถามราคาพิเศษได้ทาง Line: @farmstayasia หรือ Email: farmstayasia@gmail.com**

include

 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้
 • อาหารเที่ยง ของว่าง และเครื่องดื่ม

exclude

 • การเดินทางมายังชุมชน

ผู้ใหญ่ 1,150 ฿
เด็ก 550 ฿ Detail

2 Day 1 Night

Description

2วัน1คืน ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชนบทริมน้ำ สักการะพระศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนเรือนแพริมน้ำ ตักบาตรพระยามเช้า

** หากจองมากกว่า 5 ท่าน สามารถสอบถามราคาพิเศษได้ทาง Line: @farmstayasia หรือ Email: farmstayasia@gmail.com**

include

 

 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้
 • อาหาร 3 มื้อ  
 • อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม
 • ที่พักเรือนแพริมน้ำ

exclude

 • การเดินทางมายังชุมชนคลองรางจระเข้

ผู้ใหญ่ 2,200 ฿
เด็ก 1,100 ฿ Detail