+66 097-078-9601

โป่งแยงฟาร์ม

340 Baan Luang, Moo 3, T. Pong Yang, CM, Thailand
*Per Person 1,500THB

โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม
โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม
โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม
โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม
โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม
โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม
โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม
โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม
โป่งแยงฟาร์ม โป่งแยงฟาร์ม

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.


Package

โป่งแยงฟาร์ม 2 วัน 1 คืน : ราคา 1,500 บาท / คน( สำหรับการจองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป )

Sorry, this entry is only available in Thai.


แพคเกจ: ราคา 6,875 บาท/คน

Sorry, this entry is only available in Thai.


แพคเกจ: ราคา 4,750 บาท/คน

Sorry, this entry is only available in Thai.