“ติดต่อเรา ฟาร์มสเตย์.เอเชีย (farm stay.asia) “

สัมผัสวิถีชีวิตและการเรียนรู้ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจเกษตร และเข้าใจวิถีชีวิตที่แตกต่าง เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว FarmStay.asia

โทรศัพท์ 097-078-9601

อีเมล farmstayasia@hotmail.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Thailand Happiness 2014" สำหรับท่านที่อยากเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตแบบคนพื้นที่ “ฟาร์มสเตย์ เอเซีย” จะทำให้ท่านพบกับความอบอุ่น น่าอยู่ และมีสีเขียว