กิจกรรมที่แนะนำ Activities 2017

กิจกรรมยอดฮิต กิจกรรมน่าลอง สำหรับผู้มีใจรักการท่องเที่ยวแบบ Farm Stay ห้ามพลาด

กิจกรรม ทำสวนผลไม้

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ทำอาหารพื้นบ้าน

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ปลูกข้าว/ทำไร่

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ทำสวนผลไม้

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ทำอาหารพื้นบ้าน

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ปลูกข้าว/ทำไร่

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ทำสวนผลไม้

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ทำอาหารพื้นบ้าน

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ปลูกข้าว/ทำไร่

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ทำสวนผลไม้

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ทำอาหารพื้นบ้าน

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ปลูกข้าว/ทำไร่

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Thailand Happiness 2014" สำหรับท่านที่อยากเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตแบบคนพื้นที่ “ฟาร์มสเตย์ เอเซีย” จะทำให้ท่านพบกับความอบอุ่น น่าอยู่ และมีสีเขียว