“เที่ยวฟาร์มสเตย์”

ฟาร์มสเตย์ อีกรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่คุณจะได้เข้าไปพักผ่อนอยู่ในสวนเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไร่ นา รวมไปถึงชุมชน และธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ อีกทั้งยังได้สนุกไปกับการลงมือทำด้วยกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้ และเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้ง

Farm Stay Asia

เราเป็นผู้นำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบฟาร์มสเตย์ต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การเข้าไปพักผ่อนในฟาร์มเท่านั้น Farm Stay Asia ยังคงนำเสนอกิจกรรมท่องหลากหลายรูปแบบทั้งในฟาร์ม และวิถีชุมชน ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆที่เกิดขึ้นในฟาร์มได้ เพื่อให้ผู้ชอบในการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ได้สัมผัสกับความหลากหลายจากกิจกรรมที่ได้ลงมือทำ และยังเป็นการต่อยอดเรื่องของการท่องเที่ยวจากในฟาร์มออกสู่รอบๆด้าน ทั้งวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของชุมชนนั้นๆด้วย

ฟาร์มสเตย์ แนะนำ

การท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ มีหลากหลายรูปแบบและกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมาย.. Farm Stay Asia จึงคัดสรร ฟาร์มที่มีความโดดเด่นมาเป็นตัวเลือกสำหรับคุณ

Papa Farmstay … ปาป้าฟาร์มสเตย์

อะ ลา กอมปาน… ที่แห่งชนบท (A la Campagne)

คูลลิฟวิ่ง ฟาร์มเฮ้า ออแกนิค

ความเป็น Farm Stay Asia

เรามีแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเข้ามาเป็นการสร้างรายได้เพิ่มไห้แก่เกษตรกร และ ชุมชนโดยที่การท่องเที่ยวนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวจากพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำ เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงตัวตนและคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง

นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวนั้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และ คนในชุมชน ควบคู่ไปกับสร้างมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

ณิชาฟาร์ม (Nicha Farm)

ชุมชนบ้านริมคลอง

Papa Farmstay … ปาป้าฟาร์มสเตย์

อะ ลา กอมปาน… ที่แห่งชนบท (A la Campagne)

The Vacation@บ้านไร่ปรายนา

คูลลิฟวิ่ง ฟาร์มเฮ้า ออแกนิค

โฮมกระเตงชาวเล

บ้านไร่ชายเขาฟาร์มสเตย์

วัลลภาฟาร์มสเตย์

บ้านปงไคร้

บ้านรุ่ง กองแหะ

ต้นกล้า คอร์ปปอเรชั่น ฟาร์ม

เทพเสด็จ

บ้านขุนสมุทรจีน โฮมสเตย์

โป่งแยงฟาร์ม

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์

All Farms Stay

ท่องเที่ยวพักผ่อนกับธรรมชาติในฟาร์ม.. สนุกกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการลงมือทำจริง

กิจกรรมสวนผลไม้

More

กิจกรรมเรียนทำอาหาร

More

กิจกรรมทำนา

More

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Thailand Happiness 2014" สำหรับท่านที่อยากเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตแบบคนพื้นที่ “ฟาร์มสเตย์ เอเซีย” จะทำให้ท่านพบกับความอบอุ่น น่าอยู่ และมีสีเขียว