“เข้าใจ สุขใจ กับชีวิตที่ช้าลง”

สัมผัสวิถีชีวิตและการเรียนรู้ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจเกษตร และเข้าใจวิถีชีวิตที่แตกต่าง เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว FarmStay.asia

ฟาร์มสเตย์ คืออะไร

เราดำเนินธุรกิจให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร(Farm Stay) ให้คุณได้รับประสบการณ์ สัมผัสในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม และวัฒนธรรมชุมชน ผ่านการใช้ชีวิตและลงมือทำ ทาง Farmstay.asia มีแนวคิดที่เราอยากเปลี่ยนแปลงสังคม โดยที่ว่าเกษตรกรควรมีรายได้นอกเหนือจากการขายผลผลิตทางการเกษตร เพียงแค่แบ่งปันประสบการณ์และให้การเรียนรู้เชิงเกษตรกรรม มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงกัน

ฟาร์มสเตย์ สุดฮอตที่แนะนำ

นอนริมคลอง ปลูกป่าชายเลน ถีบกระดานเก็บหอย ที่สมุทรสงคราม

อะ ลา กอมปาน… ที่แห่งชนบท (A la Campagne)

คูลลิฟวิ่ง ฟาร์มเฮ้า ออแกนิค

ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์

ฟาร์มสเตย์ ทั้งหมด

สำหรับท่านที่อยากเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตแบบคนพื้นที่ “ฟาร์มสเตย์ เอเซีย” จะทำให้ท่านพบกับความอบอุ่น น่าอยู่ และมีสีเขียว

อะ ลา กอมปาน… ที่แห่งชนบท (A la Campagne)

บ้านไร่ปรายนา (The Vacation)

คูลลิฟวิ่ง ฟาร์มเฮ้า ออแกนิค

โฮมกระเตงชาวเล

บ้านไร่ชายเขาฟาร์มสเตย์

วัลลภาฟาร์มสเตย์

บ้านปงไคร้

บ้านรุ่ง กองแหะ

ต้นกล้า คอร์ปปอเรชั่น ฟาร์ม

เทพเสด็จ

บ้านขุนสมุทรจีน โฮมสเตย์

โป่งแยงฟาร์ม

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์

คลองรางจระเข้

ไร่คุณมน

ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์

All Farms Stay

 

กิจกรรมที่แนะนำ Activities 2016

กิจกรรมยอดฮิต กิจกรรมน่าลอง สำหรับผู้มีใจรักการท่องเทียวแบบ Farm Stay ห้ามพลาด

กิจกรรม ทำสวนผลไม้

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ทำอาหารพื้นบ้าน

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

กิจกรรม ปลูกข้าว/ทำไร่

ฟาร์มสเตย์ ที่มีกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Thailand Happiness 2014" สำหรับท่านที่อยากเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตแบบคนพื้นที่ “ฟาร์มสเตย์ เอเซีย” จะทำให้ท่านพบกับความอบอุ่น น่าอยู่ และมีสีเขียว